Hồ sơ tuyển dụng

Ứng viên vui lòng download phiếu ứng viên (nộp kèm theo hồ sơ)

1. Phiếu thông tin ứng viên Công ty CP Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát: Tại đây

2. Phiếu thông tin ứng viên Công ty TNHH MTV Kỹ thuật - Xây dựng Toàn Thịnh Phát: Tại đây

BẠN ĐANG Ở: